Cart

ชุดสีโปสเตอร์ 12 สี (สีสะท้อนแสง Fluo 4 สี + สี Metal 8 สี)ขนาด 12ML กล่องพลาสติก #450T12FMP

– เหมาะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– มีมาตรฐาน AP (มาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา) และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
– ผลิตในประเทศอิตาลี

฿528.00

Share this product