Cart

ตำแหน่งสมุหบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ หญิง  อายุ 30 – 40 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี ในสถานประกอบกิจการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง IT SUPPORT

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง Sales (ในกรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิ ปวช./ปริญญาตรี  ขึ้นไป
มียานพาหนะ
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : – ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า
– ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
– รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิ ปวช./ปริญญาตรี  ขึ้นไป
มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ทำงานด้านการตลาด ,โปรโมทสินค้า,event เป็นต้น
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อบรมและสาธิตศิลปะ

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22 – 35 ปี
วุฒิ ปวช./ปริญญาตรี  ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : – มีความรู้ด้านศิลปะ ,
– สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะกับคนอื่นได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สต็อค

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 22 – 35 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : – ดูแลสต็อค และ สินค้า
– จัดสินค้าเบิกเข้าห้างหรือร้านค้า
– และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : บางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย สาขาเซ็นทรัลชิดลม

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : B2S เซ็นทรัลชิดลม (ปทุมวัน)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย  สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : B2S เซ็นทรัลเวสต์เกต (จ.นนทบุรี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย  สาขาแฟชั่นไอน์แลนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : B2S แฟชั่นไอน์แลนด์ (ถ.รามอินทรา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

 

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย  สาขาเซ็นทรัลอีสวิลล์

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : B2S เซ็นทรัลอีสวิลล์ (เขตลาดพร้าว)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย  สาขาสยามพารากอน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : สยามพารากอน (เขตปทุมวัน)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com   

ตำแหน่ง  PC./พนักงานขาย  สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 – ปวส.
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน : ขายสินค้า ดูแลหน้าร้าน และให้บริการลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : Betrend – เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (จ.นนทบุรี)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000+ รายได้อื่นๆ
สวัสดิการ : ประกันสังคม+กองทุน+ยูนิฟอร์ม+เงินพิเศษ+วันหยุดนักขัตฤกษ์+วันหยุดพักผ่อนฯ + กิจกรรมสังสรรค์ ฯลฯ
วิธีการสมัคร : รับสมัคร และส่งประวัติ ผ่านทาง Email : hhk_hr@hhkint.com