Cart

ชุดสีโปสเตอร์ 12 สี ขนาด 7.5ml กล่องพลาสติก #245T12PP

– สีโปสเตอร์ทึบแสง บรรจุหลอดอลูมเนียม กล่องพลาสติก
– เหมาะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– มีมาตรฐาน AP (มาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา) และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
– ผลิตในประเทศอิตาลี

฿328.00

Share this product