Cart

ชุดสีโปสเตอร์ 12 สี ขนาด 12ML กล่องพลาสติก #448T12AP

– สีโปสเตอร์ทึบแสง บรรจุหลอดอลูมเนียม กล่องพลาสติก
– เหมาะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– มีมาตรฐาน AP (มาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา) และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
– ผลิตในประเทศอิตาลี

฿388.00

Out of stock

Share this product