Cart

ชุดสีน้ำก้อน PRIMO 24 สี พร้อมพู่กันและสีขาว 1 หลอด บรรจุกล่องโลหะ 2 ชั้น #134A24MGM

ชุดสีนน้ำก้อน พร้อมพู่กัน (สําหรับสีขาวบรรจุหลอด 1 หลอด ขนาด 7.5 ml.)

– ตลับสีแต่ละสี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 30 mm.
– สีนําก้อนในถาดพลาสติกสามารถถอดได้
– เหมาะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึนไป
– มีมาตรฐาน AP (มาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา) และมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
– ผลิตในประเทศอิตาลี

฿458.00

Share this product