Cart

ชุดดินสอสีไม้ 72 สี PROFESSIONAL ในกล่องโลหะ #494MATART72

– ขนาดไส้เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 mm. แข็งแรงไม่หักง่าย ไส้กุดช้า
– สีไม้ คุณภาพดี Professional เนื้อละเอียด
– เหมาะสําหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– มีมาตรฐาน AP (มาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา)
– มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก
– บรรจุกล่องโลหะ

฿2,178.00

Share this product