Cart

กรรไกร Westcott 5 นิ้ว รุ่น Sniffs – Grape 16941

กรรไกร Westcott ขนาด 5 นิ้ว รุ่น Shiffs มีกลิ่นหอมของผลไม้หลายชนิด ตรงด้ามจับ ปลายโค้งมน
มีระบบ Safety blade (ความคม 5 องศา) จะทำให้ไม่บาดนิ้วผู้ใช้ เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

฿178.00

Share this product